Zverejňovač príspevkov

Späť

Mestská časť Bratislava-Rača

Názov poskytovateľa
Mestská časť Bratislava-Rača
Adresa poskytovateľa
Kubačova 21
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Verejný poskytovateľ - Obec/mesto
Názov prevádzky
Mestská časť Bratislava-Rača
Adresa prevádzky
Žarnovická 7
Bratislava-Rusovce
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Denné centrum
Cieľová skupina
fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek alebo fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivím zdravotným stavom, rodič s dieťaťom alebo starý rodič s vnukom alebo vnučkou
Rozsah
NEURCITY
Forma
Ambulantná
Kapacita
60