Zverejňovač príspevkov

Späť

Autistické Autistické centrum Andreas n.o.,

Názov poskytovateľa
Autistické centrum Andreas n.o., skrátený názov Andreas n.o.
Adresa poskytovateľa
Galandova 7
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Autistické Autistické centrum Andreas n.o.,
Adresa prevádzky
Galandova 7
Bratislava-Rusovce
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Sociálne poradenstvo - špecializované
Cieľová skupina
osoby s pervazívnou vývinovou poruchou, rodičia a zákonní zástupcovia osôb s pervazívnou vývinovou poruchou, resp. celá rodina dieťaťa s postihnutím, odborní pracovníci, organizácie a široká verejnosť
Rozsah
URCITY
Forma
Ambulantná
Kapacita