Zverejňovač príspevkov

Späť

Nezisková organizácia opatrovateľka

Názov poskytovateľa
ADOS – Nezisková opatrovateľka, n.o
Adresa poskytovateľa
Tatranská 34
Bratislava-Záhor.Bystr.
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Nezisková organizácia opatrovateľka
Adresa prevádzky
Tatranská 7252/34
Bratislava-Rusovce
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Zariadenie opatrovateľskej služby
Cieľová skupina
plnoletá fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu
Rozsah
NEURCITY
Forma
Ambulantná
Kapacita
9