Zverejňovač príspevkov

Späť

ADOS – Nezisková opatrovateľka, n.o

Názov poskytovateľa
ADOS – Nezisková opatrovateľka, n.o
Adresa poskytovateľa
Tatranská 34
Bratislava-Záhor.Bystr.
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
ADOS – Nezisková opatrovateľka, n.o
Adresa prevádzky
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Opatrovateľská služba
Cieľová skupina
Fyzické osoby , ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a sú odkázané na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných so
Rozsah
NEURCITY
Forma
Terénna
Kapacita