Zverejňovač príspevkov

Späť

ALŽBETIN DOM zariadenie pre seniorov

Názov poskytovateľa
ALŽBETIN DOM, o.z.
Adresa poskytovateľa
87
Kráľová pri Senci
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
ALŽBETIN DOM zariadenie pre seniorov
Adresa prevádzky
2765
Senec
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Zariadenie pre seniorov
Cieľová skupina
fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách alebo fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej slu
Rozsah
NEURCITY
Forma
Pobytová - ročná
Kapacita
21