Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Aj stredné školy vytvárajú priestor pre základné vzdelávanie

17.06.2016

Bratislavský samosprávny kraj vytvára priestor pre vzdelávanie aj v podobe dlhodobého prenájmu nevyužitých priestorov stredných škôl, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Jednou z nich je aj SOŠ na Kysuckej ul. v Senci, ktorá má momentálne nevyužívané dve poschodia.
 
„Ukazuje sa, že kvôli nárastu počtu detí, je veľmi dôležitá súčinnosť a symbióza medzi strednými a základnými školami. Som rád, že aj naše župné priestory môžu byť v tomto smere nápomocné,“ vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
Nevyužité kapacity budov bývalých stredných škôl sa snaží župa využiť nielen v prospech vzniku komunitných centier pre mládež, ale aj v prospech základného vzdelávania.
Príkladom by mohla byť senecká SOŠ na Kysuckej ul., ktorá má k dispozícii nevyužívané priestory. Tie by chceli zástupcovia Senca uvoľniť pre zriadenie súkromnej Základnej školy a vytvoriť dostatok miest pre žiakov nielen mesta Senec, ale aj pre žiakov z okolitých obcí. Túto myšlienku podporil aj predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo. Pôvodne malo ísť o jedno poschodie s piatimi triedami, ale nakoľko sa počet záujemcov o tento druh školy nadmerne zvýšil, využívané by bolo aj druhé poschodie.
Do súkromnej Základnej školy sa k dnešnému dňu zapísalo 110 detí. V budúcnosti nie je vylúčená možnosť rozšírenia prenájmu aj o ďalšie poschodie, nakoľko tento blok má tri poschodia so samostatným vchodom.
SOŠ v Senci poskytne pre súkromnú Základnú školu aj ďalšie priestory školy a aj služby ako stravovanie žiakov v školskej jedálni, hodiny telesnej výchovy v telocvični a v priestoroch športovísk školy.