Zverejňovač príspevkov

Späť

Denné centrum Baobab

Názov poskytovateľa
Nezisková organizácia Diaconia Svätý Jur
Adresa poskytovateľa
Felcánova 111/25
Svätý Jur
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Denné centrum Baobab
Adresa prevádzky
Blagoevova 2675/10
Bratislava-Rusovce
Kontakt
00421249102114
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Domov sociálnych služieb
Cieľová skupina
deti vo veku 3 - 10 s viacnásobným postihnutím odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, alebo nevidiace alebo prakticky nevidiace a ich stupeň odkázanosti je najmenej III
Rozsah
URCITY
Forma
Ambulantná
Kapacita
15