Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Administratívne zásahy do školstva môžu vystaviť ľudí riziku chudoby

22.11.2016

Bratislavská župa zásadne nesúhlasí s myšlienkou predsedu vlády, ktorou chce obmedziť kompetencie krajov v oblasti stredného školstva. Bratislavský samosprávny kraj spolu so zamestnávateľmi v regióne neustále vytvára a zlepšuje podmienky pre rozvoj stredného odborného školstva. V aktuálnom školskom roku pribudli k už zriadeným siedmim Centrám odborného vzdelávania a prípravy ďalšie dve. Rovnako začala v školskom roku 2016/2017 v kraji fungovať aj Duálna akadémia a do samotného duálneho vzdelávania sa v regióne zapojilo takmer 40 zamestnávateľov, ktorí poskytujú odbornú prípravu pre 170 zazmluvnených žiakov.
 
„Toto nie je prvá snaha. Začalo sa to ešte za prvého Slotovho ministra pána Mikolaja, v roku 2008, kedy sa taxatívne vymedzilo, že osemročné gymnáziá môžu prijať len 5 percent žiakov. Účinnosť návrhu sa odďaľovala až do roku 2018. V roku 2014 odobral štát kompetenciu krajom v oblasti cestnej dane, čím náš región stráca ročne 10 mil. €, ktoré mohli ísť do zveľaďovania škôl. A po tretie, vždy keď si štát nevie dať rady so školstvom, tak sa snaží zasahovať v prípade stredného školstva do chodu žúp,” povedal Pavol Frešo, predseda Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý je zriaďovateľom 56 stredných škôl, z toho 14 gymnázií a 35 stredných odborných škôl, 3 spojených škôl, 2 konzervatórií, 2 jazykových škôl. Bratislavská župa dlhodobo a systematicky podporuje rozvoj odborného vzdelávania v úzkej spolupráci so zamestnávateľmi v regióne. 
 
Už začiatkom decembra by sa mali všetci župani stretnúť s premiérom Robertom Ficom a riešiť dlhodobý problém v nezamestnanosti na Slovensku, ktorým je, podľa premiéra, nesúlad medzi požiadavkami praxe a tým, čo poskytujú stredné školy. Bratislavský samosprávny kraj však každý rok schvaľuje koncepciu vzdelávania priamo so zamestnávateľmi. Tí na viacerých stredných odborných školách v regióne už teraz garantujú žiakom pracovnú zmluvu po úspešnom absolvovaní strednej školy. Od roku 2012  vzniklo na území bratislavského kraja 9 Centier odborného vzdelávania a prípravy a v tomto roku aj samostatná Duálna akadémia. Do duálneho vzdelávania je zapojených 35 zamestnávateľov z rôznych oblastí a dovedna ponúkajú prax pre 170 študentov. Rovnako sa však zástupcovia zamestnávateľov a profesijných a stavovských organizácií stretávajú minimálne štyrikrát v roku ako členovia Krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu. 
 
Bratislavský región je však v oblasti vzdelávania špecifický aj počtom vysokých škôl a univerzít, na ktoré sa zväčša hlásia absolventi gymnázií. Preto majú aj gymnáziá svoje miesto vo vyváženej sieti stredných škôl a vyváženej ponuke vzdelávania v regióne. Gymnáziá aj stredné školy však do siete škôl a školských zariadení zaraďuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
 
„Odborné vzdelávanie je oveľa drahšie ako vzdelávanie gymnazistu. To znamená, že ani štát nemôže dať peniaze na to, aby vybudoval kvalitné odborné školstvo. Ak by sme znížili počet gymnazistov, ak by sme zavreli nejaké gymnáziá, tak nám bude stúpať počet absolventov, ktorí budú nízko kvalifikovaní. Tí sa dnes už nezamestnajú, nebudú mať poriadne vzdelanie. Len tí, ktorí sú v kvalitných školách, majú skoro 100 percentnú zamestnanosť. Ak by však išli na horšie odborné školy, zle sa zamestnajú a potom v budúcnosti, kde máte globálnu konkurenciu a každý druhý týždeň si prečítate veci o tom, že automatizácia zrovna siahne na miesta nízkokvalifikovaných pracovných síl, tak prídete k záveru, že týchto ľudí vystavíte do rizika chudoby po dĺžku celého života. Takže takýto administratívny zásah môže výrazne poškodiť celú jednu generáciu,“ doplnil predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.