Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

„Šupka“ prešla rekonštrukciou

09.03.2017

Bratislavský samosprávny kraj v minulom roku rekonštruoval a opravoval viacero svojich budov, ktorých má vo svojej správe viac ako 400. Opravy sa týkali exteriérových ako aj interiérových priestorov.
 „Župa má 98 organizácií, od ktorých eviduje rôzne požiadavky. Od drobných výmen až po výmenu strechy či kompletnú rekonštrukciu objektu. V rámci svojich finančných možností postupne rieši projekty, ktoré sa budú opravovať. Aj v minulom roku boli rekonštruované viaceré školy či Domovy sociálnych služieb,“ vyjadri sa predseda BSK Pavol Frešo.

Plán ako aj harmonogram investícií a opráv vychádza z dokumentu Akčný plán Úradu Bratislavského samosprávneho kraja pre implementáciu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014-2020. Poslanci Zastupiteľstva BSK ho schválili začiatkom roka 2014. Plán s harmonogramom investícií a opráv je pravidelne aktualizovaný a upravovaný podľa finančných možností, požiadaviek od župných organizácií ako aj v nadväznosti na mimoriadne udalosti.

V minulom roku tak bola rekonštruovaná bratislavská Škola úžitkového výtvarníctva, ktorá sa nachádza na Dúbravskej ceste 11, kde boli nevyhovujúce staré kovové okná, dvere, schodiskové okná. Opravu si vyžadovala aj fasáda budovy. Stavebné práce sa začali 13. septembra 2016 a v rámci nich boli v pavilóne B vymenené jestvujúce okná za plastové, takisto sa vymenili jestvujúce okná na schodisku budovy za plastové, opravil sa hlavný vstup do objektu školy. Tu boli vymenené dvere a sklenené steny. Opravou prešla aj fasáda v pavilóne B a na schodisku.

Rekonštrukčné práce sa skončili v novembri 2016 a Celková investícia sa vyšplhala na 131 945,28 eur.